Museernes Samvirke i Vestjylland
Lemvig
Oldtidsvej og Adelvej


Den såkaldte oldtidsvej fra Dybe Å til Karup Å følger Fabjerg Kirkevej mellem Fabjerg Kirke og Saugmandsvej.

En stribe på femten fredede gravhøje markerer dette forløb. At højrækken er så flot bevaret, skyldes at størstedelen af højene blev fredede allerede omkring 1900. I samme område findes spor af en middelalderlig adelvej, d.v.s. hovedvej. Den ses bedst, hvor Saugmandsvej krydser Bredmade Å; man kan komme ind til hulvejene fra toppen af bakken nordvest for åen, hvor forløbet markeres af to oldtidshøje. Vejene stiler ned mod et vadested, der lå hvor broen går over. På en høj øst for vadestedet stod der i middelalderen et kors, der markerede, at vejen gik ind på Gudum Klosters jord. Endnu et stykke af Adelvejen er bevaret i det nordøstlige hjørne af Klosterheden Plantage; den kan følges fra Klosterhedevej lige i skovkanten og mod sydøst til Ørvejle.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum