Museernes Samvirke i Vestjylland
Klosterheden Plantage

 
Hvor Gammel Landevej krydser Flynder Å ligger skovridergården Sønderby og Møllessøen. Stedet er et velegnet udgangspunkt for vandreture ad afmærkede stier.

Bævertur med naturvejleder - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Bævertur med naturvejleder - Foto: Hans E.  Kratholm Rasmussen

Klosterheden Plantage er en af Danmarks største skovområder. Den er fortrinsvis tilplantet med nåleskov; ind imellem findes lyngbevoksede strækninger og dalstrøg, der giver et indtryk af det tidligere øde hedelandskab. Tilplantningen af heden begyndte i 1874.

Bæverne fælder ofte et træ for sjov - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Bæverne fælder ofte et træ for sjov - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen


Dyreliv
I plantagen findes en af landets største bestande af krondyr. Dyrene selv ser man sjældent, men man kan finde sporene efter dem i den bløde jord på brandbælter og skovveje. I 1999 blev der udsat bævere, som det første sted i Danmark. Den bedste chance for at se dem er ved Mølleåen ved solop- og nedgang. Odderen færdes også i plantagen på sine vandringer langs vandløbene. Blandt plantagens fugle må nævnes natravnen, som lejlighedsvis kan opleves i maj-juni måned.

Typisk bæverdæmning - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Typisk bæverdæmning - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Gammel Landevej
Tværs gennem skoven går Gammel Landevej, der indtil 1930 forbandt Lemvig og Holstebro. Vejen er afmærket med små granitmilesten, der er opsat 1786-90. Selve vejen kan muligvis være anlagt under 1600-tallets krige, hvor talrige svenske og tyske regimenter med bagagevogne og heste drog frem og tilbage for at samles i Holstebro. Senere tiders krige har også sat sig spor i Klosterheden i form af bunkers og betonbaner fra Anden Verdenskrig.

De anviste GPS koordinater henviser til skovsøen ved den gamle landevej.
 


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum