Museernes Samvirke i Vestjylland
Lemvig
Bovbjerg

 

Bovbjerg er navnet på en 41 meter høj lerklint, som ligger lige ud til Vesterhavet.

Her falder det frugtbare agerland brat ned mod en smal sandstrand. Fra det højeste punkt ved Bovbjerg Fyr strækker klinten sig mod nord ind langs Ferring Sø og Veserne og mod syd til Trans Kirke. Midt på klinten ligger Ferring By. Kirkegården er seværdig med hvidmalede stakitter om gravene som værn mod vestenvinden.
 

Det bakkede istidslandskab ved Bovbjerg

Istiden
De voldsomme landskabsformer i området er skabt i sidste istid. Her kan man i klinten, som det eneste sted i Danmark, se et tværsnit af overgangen mellem morænens stenblandede lerlag og hedeslettens sand- og grusaflejringer. På stranden kan man finde sten, der er medbragt fra norske og svenske fjelde af ismasserne; f.eks. er der mængder af rhombeporfyr og kinnediabas.

Bovbjerg Minimuseum

Kystsikring på Bovbjerg

Bovbjerg Fyr

 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum