Museernes Samvirke i Vestjylland
Kystsikring ved Bovbjerg

 
De stejle skrænter ved Bovbjerg er resultatet af århundreders kystnedbrydning. Særlig stærkt gik det, efter at havet var brudt igennem Aggertange i 1825.Høfdebyggeriet startede fra Bovbjerg og nordpå. Høfderne blev nummereret fortløbende med nr. 1 ud for Ferring Sø. Ud for høfde 1 findes en mindesten for fyringeniør C. F. Grove, der tog initiativet til en sikring af kysten. I 1909 fortsatte man med at bygge høfder sydpå; de blev betegnet med bogstaver med høfde A ved Bovbjerg.
Helt ude ved Bovbjergskrænten lå tidligere en stor støbeplads, hvor høfdeblokkene blev støbt. Flere steder langs skrænten kan man se rester af en smalsporet jernbane, der blev brugt, når materiel og blokke skulle køres ud til byggepladserne ved havet.

Høfde ved Bovbjerg

Bovbjerg Minimuseum

Bovbjerg

Bovbjerg Fyr Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum