Museernes Samvirke i Vestjylland
Lemvig
Rammedige

 
Rammedige er en forsvarsvold fra jernalderen. I dag er volden bevaret over en strækning af 400 m, men vi ved, at den har været næsten 2 km lang.

Den græsklædte vold løber næsten nord-syd med en grav langs østsiden. Den forbinder et moseområde i syd og et lavtliggende, tidligere fugtigt område i nord. Sammen med moserne har vold og grav effektivt beskyttet landområdet helt ud til Vesterhavet. Her har formodentlig ligget en jernalderlandsby, hvor man har ernæret sig ved fiskeri og landbrug. Man har forskanset sig mod en fjende, der ville angribe inde fra land, ikke mod en indtrængende fjende fra havet, som sagnet ellers siger. Volden har sikkert været højere end den er i dag. Den har været opbygget omkring et træskelet, og måske har der været en palisade på toppen og langs fronten. Graven er 6 m bred foroven og 1,7 m dyb. De 13 fredede høje bag diget vidner om, at der her på stedet har været bebyggelse allerede i stenalder og bronzealder. Volden ligger på tværs af den såkaldte Oldtidsvej, der markeres af højene, men vejforløbet er betydeligt ældre.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum