Museernes Samvirke i Vestjylland
Lemvig
Rysensteen


Herregården Rysensteen hed tidligere Bøvling Slot. Gårdens bygninger er opført i 1600-årene.

I middelalderen hørte gården under Ribe Bispestol, men ved Reformationen overgik den til kongen, der brugte den som lensmandsbolig. I 1664 overdrog kongen slottet til Henrik Rüse som betaling for de befæstningsarbejder, som denne havde udført omkring København.

 

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Til gården hørte i 1700-årene næsten al jord i sognene langs Vesterhavet fra Nissum Fjord til Limfjorden og den store Kronhede, der nu udgør den vestlige del af Klosterheden.
Der er ikke offentlig adgang til anlægget, men fra landevejen nordvest for gården får man et godt indtryk af borgbanken, der rejser sig over de lave enge, som var forudsætningen for gårdens velstand, der stammede fra studeopdræt. Herregården har sat sit præg på den nærliggende Bøvling Kirke, hvor der findes en barok altertavle, der er skænket i 1684 af friherre Chr. Juul og Jeanne Marie Rüse.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum