Museernes Samvirke i Vestjylland
Lemvig
Bøvlingbjerg

 
Bebyggelsen Bøvlingbjerg ligger på en lille bakkeø i det ellers flade landskab. Byen på ”æ Bjerg” voksede frem omkring landevejen i slutningen af 1800-tallet og blev et spejlbillede på tidens stærke åndelige strømninger.

I 1875 blev der dannet en grundtvigsk valgmenighed med egen kirke. I 1877 oprettede den grundtvigske menighed en friskole, der kom til at ligge lige over for kirken, og i 1882 opførtes egnens første - og amtets største - forsamlingshus. Det indremissionske samfund knyttede sig til sognekirken og kommuneskolen og byggede missionshus i 1884.
To af alting
I det folkerige sogn var der plads til to af det hele. Grundtvigianerne leverede mælk til Bøvling Andelsmejeri, handlede i Bøvling Brugsforening, ordnede bankforretninger i den lokale filial af Lemvig Folkebank og stemte på Venstre. De unge gik til gymnastik og folkedans. Missionsfolkene fik oprettet et søndagshvilende mejeri i Brandborg, de handlede i Brandborg Brugs eller hos købmanden i Bøvling, brugte Bøvling Sparekasse og stemte på Højre. De indremissionske unge gik til møder i Ynglinge- og Pigeforening. Begge åndelige retninger er stadig livskraftige og knytter sig til hver deres kirke, forsamlingshus og missionshus, selv om mejerierne og folkeskolerne er nedlagte.
 
Hornvarefabrikken "Husflid"Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum