Museernes Samvirke i Vestjylland
Stenkors ved Bækmark


Lidt nord for Bækmarksbro står et middelalderligt stenkors på et dige vest for Ringkøbingvej.Endnu et kors findes ved Bækmarksbrovej skråt over for skolen. Hovedgården ”Bækmark” tilhørte i middelalderen Ribe Bispestol; den lå strategisk ved et vigtigt vadested på den nord-sydgående vej gennem Vestjylland.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Sådanne kors kan have tjent til at markere, hvor alfarvej gik ind på gejstlig jord. Denne funktion kendes i hvert fald fra flere jyske klostre, bl.a. Gudum Kloster. De kan også i almindelighed have markeret vigtige punkter på de middelalderlige hovedveje.

Gudum Kloster


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum