Museernes Samvirke i Vestjylland
Lemvig
Stenkors ved Bækmark


Lidt nord for Bækmarksbro står et middelalderligt stenkors på et dige vest for Ringkøbingvej.Endnu et kors findes ved Bækmarksbrovej skråt over for skolen. Hovedgården ”Bækmark” tilhørte i middelalderen Ribe Bispestol; den lå strategisk ved et vigtigt vadested på den nord-sydgående vej gennem Vestjylland.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Sådanne kors kan have tjent til at markere, hvor alfarvej gik ind på gejstlig jord. Denne funktion kendes i hvert fald fra flere jyske klostre, bl.a. Gudum Kloster. De kan også i almindelighed have markeret vigtige punkter på de middelalderlige hovedveje.

Gudum Kloster


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum