Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Sdr. Bork Kirke

 Kirken udmærker sig ved oprindelig at være delvis opført i tufsten, dvs. byggesten, udhugget i vulkanske aflejringer i Andernach ved Rhinens mellemste del.

Sdr. Bork Kirke er den nordligste tufstenskirke, mens Ribe Domkirke er den mest fremtrædende repræsentant. Tufstensarkitekturen ses tydeligst på kirkens nordside, hvor stenene dog er overkalkede. De importerede byggesten må være blevet sejlet herop, evt. som ballast i skibene.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum