Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Tirsbjerg Plantage

Tirsbjerg Plantage er statsejet og forsynet med et netværk af velanlagte stier. Dette stisystem stammer fra omkring 1900, hvor området var et meget anvendt sted for folkemøder.

Omkring 2 km sydvest for Hoven ligger den lille Tirsbjerg Plantage i den nordlige forlængelse af den langt større Påbøl Plantage. Der blev også anlagt mødepladser og opsat mindestene for blandt andet Christian IX og for Danmark.

Trævæksten i området er ikke typisk for Vestjylland, idet der er mange bevoksninger med bøgetræer og høje slanke ædelgraner. Grunden til, at disse lidt krævende træarter trives så godt, er, at området ligger på kanten af en bakkeø. Der er god jord, lejret under næstsidste istid. Den magre og sandede jord findes på hedesletten nedenfor bakkeøens skrænt.

På trods af, at området for længst er inddraget til planmæssig skovdrift, kan man stadig se spor af, at man befinder sig i en tidligere hedeegn. I åbne områder i skoven findes hedeplanter som lyng, revling, tyttebær og blåbær. Og i nogle af de plantede træbevoksninger står spredte, uregelmæssige ege.

Det er uden tvivl rester af det naturlige egekrat, som E.M. Dalgas beskrev for mere end 110 år siden. Nu er de tidligere lave ege blevet til regulære træer. Egnens fortid som hedeegn kommer også til udtryk gennem en mindesten, der er rejst på udsigtspunktet Tirsbjerg Knap ved plantagens nordkant.

Stenen er rejst over professor Fr. Weis, hvis arbejde var en af de videnskabelige forudsætninger for, at heden kunne opdyrkes eller tilplantes.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum