Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Lyngvig Fyr og Klittens landskab

Lyngvig Fyr er bygget i 1906 på en 17 m høj klit. Fra tårnet, der er 36 m højt, sendes hvert 5. sekund et lysblink, der kan ses 50 km væk.

300 ha klitter og klithede omkring fyret er fredet.

Nedenfor fyret ligger fyrmesterboligen og et minimuseum med udstillinger om klittens og strandens sten, planter og dyr.

Fra Lyngvig Fyr er der en storslået udsigt over Holmsland Klit, Vesterhavet og Ringkøbing Fjord.

Man får almindeligvis fortalt, at Holmsland Klit er dannet af sand, som havstrømmen langs kysten har aflejret, og at Ringkøbing Fjord oprindelig var en havbugt, som efterhånden blev lukket inde bag den opskyllede tange.

Imidlertid er der siden l960’erne gjort så mange arkæologiskfund på strækningen fra Lyngvig til lidt syd for Søndervig, at man med sikkerhed kan sige, at denne del af Holmsland Klit er de sidste rester af en beboet ø, der i oldtiden har strakt sig langt ud i havet.

Holmsland Klit er formodentlig bygget op over flere sådanne øer, der har ligget foran Ringkøbing Fjord.
 

Landskabet på Holmsland Klit er fra vest til øst opdelt i en række naturlige zoner, som man får et godt overblik over, når man kommer til vejrs i fyret.

Yderst mod vest ligger forstranden og havklitterne med højder op til 25 m. Havklitterne, hvor sandet skinner gennem marehalmen, kaldes også de hvide klitter.

Det var først omkring år 1800, man begyndte at dæmpe sandflugten ved tilplantning med marehalm og hjelme. De gamle vandreklitter har været såkaldte parabelklitter, der er formet som en halvmåne med to lange ben i retning NV-Sø.

De kan strække sig hele vejen tværs over klittangen. De gamle klitter kaldes også de grå klitter på grund af bevoksningen med lav, græs, mange forskellige urter og de smukke klitroser.

Klitterne afløses af klitheden, der ligger i terrænhøjde fra 5,0 — 7,5 m.o.h. Klithederne er bevokset med lyng, revling og visse steder med græs.

Terrænet i Nørre Lyngvig er hjemsted for både ræv, hare og agerhøns, I de små plantager holder en flok rådyr til, og i krattet omkring fyret hviler mange småfugle på træk, øst for klithederne følger opdyrket agerland og derefter fjordenge i terrænhøjde fra 0,5 til 2,5 meter over havet.

Ved engenes overgang til fjorden er der bræmmer af rørskov.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum