Museernes Samvirke i Vestjylland
"Bølgen" i Vrist


Vest for Vrist Station, lige inden for havdiget, står billedhugger Ejgil Westergaards store granitskulptur ”Bølgen”, som blev opsat i 1989. 

 Ejgil Westergaards skulptur "Bølgen"
"Bølgen"

Skulpturen viser bølgens kraft, havets fisk og fugle.
Ejgil Westergaard var både kunster og håndværker. I 1964 overtog han sin fars, Torvald Westergaards, stenhuggerværksted i Lemvig.

Lemvig KirkegårdTilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum