Museernes Samvirke i Vestjylland
Bronzealderhøje på Engbjerg og Hygum Bakker


På begge sider af landevejen over de næsten 60 m høje Engbjerg og Hygum Bakker findes en imponerende samling oldtidshøje. Højene kan ses i profil mod himlen, og udsigten herfra er storslået.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Mod sydvest ser man ud over det bakkede morænelandskab mod Ferring og Bovbjerg Fyr; mod nord ser man ud over det flade Harboøreland og den smalle landtange mellem havet og Limfjorden.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Under 2. Verdenskrig
Den vide udsigt fristede under 2. Verdenskrig den tyske besættelsesmagt til at bygge højgruppen om til et stort befæstningsanlæg med bunkers, skyttegrave og dækstillinger. Hvor det var muligt, er højene siden blevet restaurerede.

30 fredede gravhøje
Højgruppen består af knap 30 fredede gravhøje. Ind imellem ligger ni udjævnede høje. To af højene er undersøgt af Nationalmuseet.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Der fandtes grave fra slutningen af stenalderen og urner med brændte ben fra bronzealderen i dem begge. I et par af de andre høje er der fundet flintøkser og flintdolke. Fra bronzealderen stammer bl.a. fund af en armring, syl og del af et bronzesværd samt urner. Det er karakteristisk for bronzealderen, at man gerne byggede de store høje, så de synede langt væk, på højdedrag eller langs vejforløb. Sognenavnet Hygum betyder ”Bebyggelsen ved højene”.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum