Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Ringkøbing Fjord - Sorte Bakker - Bydiget

Fra Ringkøbing kan man både spadsere og cykle to km mod syd ud til Sorte Bakker langs fjordstien og fortsætte videre mod Velling. Fra stien har man en flot udsigt over Ringkøbing Fjord.

Fjordstien langs foden af den gamle kyst- skrænt begynder ved det nye rådhus, der blev opført ved kommunalreformen i 1970.

Fjorden er 30 km lang, så man kan ikke se til den anden ende. Dens vandareal er på 300 km2, men den er ikke særlig dyb. De fleste steder skal man mindst 1 km ud, før vand- dybden bliver over 1 m. Det dybeste sted er Stauning Dyb på knap 5 m.

På den anden side af fjorden tegner silhuetten af Holmsland Klit sig med Lyngvig Fyr ragende op. Med sin bredde på 11-12 km er Ringkøbing Fjord et åbent farvand, hvor pludselige vind- og vejrændringer kan overraske selv meget erfarne sejlere.
 

Sorte Bakker er et gammelt landkendingsnavn, der på den anden side af fjorden modsvares af Hvide Sande.

De kratbevoksede skrænter, som kun når en højde af 9 m.o.h. udgør det højeste punkt langs fjordkysten. Sorte Bakker er fredet, og der er indrettet opholdsarealer og P-plads med tilkørsel fra Vellingvej.

Ved Sorte Bakker slutter Ringkøbing Købstads gamle markjorder, og grænsen til nabosognet markeres af en dyb grøft i skrænten, Ved vejkanten står en sten med indskriften RINGKJØBING NY. Den blev fundet i nærheden, da man udstykkede et parcelhuskvarter.

Nord for Vellingvej fortsætter sognegrænsen i Bydiget, der er fredet og kan følges til Alkjær Lukke ved Herningvej. Bydiget er fra l790’erne. Der er stier langs diget, som brydes af jernbanen og Ringvejen.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum