Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Stadil Kirke

 Kirkens klenodie er det gyldne alter, en alterbordsforside fra begyndelsen af 1200-tallet, udført i lueforgyldte kobberplader.

Motiverne er den tronende Kristus og scener fra Jesu barndom. Interessant er den latinske indskrift på rammen, som bl.a. fortæller, at tavlen "...åbenbarer Christi underfulde historie, som ved sin egen glans overstråler guldet for dem, der er rene af hjertet..." Det gyldne alter er placeret som midterfelt i en stor renæssancetavle fra ca. 1625.

Kirken har i øvrigt et rigt træinventar. To middelalderlige helgenbilleder findes i dag på Ringkøbing Museum.

Ved tårnets vestside er opstillet en sjælden romansk piscina, ds.s. en granitkumme med afløb til afvaskning af alterkar.

Særlig mærkværdig er en indmuret kvader i skibets sydmur med en indskrift på middelalderlatin plus et senere tilføjet årstal 1547. Først i 1987 lykkedes det at tyde indskriften, der i oversættelse lyder: »Hvis du vil have penge, mand, svøm! Penge vil blive givet dig i den svømmendes hånd.» Umiddelbart lyder det som vrøvl, men i virkeligheden er det halvdelen af et kendt ordsprog, der måske har været huskevers ved terpning af grammatik. Men vi får nok aldrig at vide, hvilken mening det har haft at placere denne sten i kirkemuren.

Kirken har en fascinerende beliggenhed ud til Stadil Fjord ved Tim Å's udløb, Fra den lille P-plads ved åen kan man gå på diget ud til fjorden.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum