Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Dommergården, Skjern

Tæt ved det gamle overfartssted over Skjern Å ligger den firlængede bindingsværksgård, egnens eneste bevarede, opført i 1804

Senere overtog staten gården, der kom til at fungere som herredsfogedbolig. Dommergården eller Petersminde som den også kaldes, ligger som den eneste gård tilbage, hvor det ældste Skjern opstod ved overfartsstedet over åen. Gården er nu fredet og privatejet, men kan ses fra grusvejen til Skjern Havn.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum