Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Studefolde ved Dejbjerglund

Lidt øst for herregården Dejbjerglund ligger områdets største og bedst bevarede studefold, mere end 30 m i diameter og bygget af tørvediger, der oprindelig har været mindst 1 m høje.

Der har tidligere ligget endnu en stor studefold her. Folden ses afsat på et gammelt matrikelkort. De to folde har utvivlsomt hørt til Dejbjerglund og været brugt af gårdens hyrder til at drive stude sammen om natten.

Andre studefolde blev anvendt af studedrivere, der drev stude ned gennem Jylland til de store kvægmarkeder i Nordtyskland. Disse folde lå ud til de gamle drivveje. Da vejsporene fra drivvejen ned gennem Vestjylland går umiddelbart forbi foldene, kan de således have haft to funktioner, indtil de gik ud af brug i l870’erne, hvor jernbanen overtog transporten af stude.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum