Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Bjørnemosen i Bundsbæk Naturpark

Bjørnemosen ligger i Bundsbæk Naturpark, og er et smukt, fredet naturområde ved Bundsbæk Mølle.

Formålet med fredningen er at bevare arealerne som eng- og mosearealer med naturlig plantevækst for derved at medvirke til at bevare den kulturhistoriske helhed, som møllen i samspil med det omgivende landskab udgør.

Vegetationen i området er usædvanlig varieret og præget af høj grundvandstand på sur og næringsfattig bund.

Af urter i området kan i flæng nævnes majgøgeurt, kødfarvet gøgeurt, plettet gøgeurt, trævlekrone, kabbeleje, engblomme, soldug, kragefod, rosmarinlyng, klokkelyng, bukkeblad, baldrian, leverurt og klokkeensian.

Mosen har tidligere været udnyttet til bl.a. tørvegravning og græsning. Da denne udnyttelse ophørte, er området delvis groet til med pilekrat og tagrør. Derfor er det påkrævet, at den gamle driftsform med græsning, kombineret med rydning af trævækst, bliver sat igang.

I mosen kan ses landart af kunstneren Alfio Bonanno, der har skabt fire værker, som tilsammen udgører ”De fire øer”.

"One Stone Island" i Bjørnemosen

Fra Bundsbæk Mølle fører en kørestolsvenlig natursti mod nord langs bækken og videre mod vest gennem mosen til tomten af rakkerhuset.

Bundsbæk Mølle er en del af Ringkøbing-Skjern Museum. Læs mere på www.levendehistorie.dkTilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum