Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Rakkerhuset

Rakkerhuset, hvis sidste beboere var Vestjyllands sidste rakkere Mette Muus og Niels Kvembjerg, er i dag en del af Ringkøbing-Skjern Museum.

Det er et énlængede hus, der både rummer en lille bolig og en stald til et par geder. Husets kålgårdsdige (havedige) står sammen med en mindesten tilbage ved hustomten.

Huset forfaldt, efter at de sidste beboere flyttede derfra i begyndelsen af 1930’erne, men er senere genopbygget af Ringkøbing-Skjern Museum. 

Længere inde i plantagen kan man iøvrigt stadig finde tomter af adskillige primitive rakkerhuler, markeret ved lave volde og diger. En brønd findes også ved disse tomter. En afmærket sti fører fra tomten efter Bjørnemosehuset ind til disse steder. 

På Bundsbæk Mølle kan du låne en nøgle til rakkerhuset gratis. Læs mere på www.levendehistorie.dk
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum