Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Troldebanken

Ved østsiden af Dejbjerg Plantage ligger et hedeareal på omkring 5 hektar. Der er adgang fra Bundsbækvej ad en kort sti gennem plantagen.

Troldebanken blev fredet i 1935, for at bevare de tydelige spor af jernaldermarker, som dækker området. Markerne er som alle andre af samme slags godt 2000 år gamle.

Det, man kan se i dag, er nogle ganske lave og brede volde imellem de tidligere marker. På skråningerne har adskillelserne mellem markerne karakter af terrassekantet. Disse skel er smalle, udyrkede striber, hvor man har lagt de sten, som man har samlet af markerne. Foruden marksystemerne kan man på toppen af Troldebanken se en plyndret gravhøj.

På foranledning af fredningsmyndighederne blev størstedelen af vegetationen i 1984 og 1985 albrændt, da lyngen var forsvundet, og revlingen dominerede. Nu finder man igen en kraftig lyngvegetation med tyttebær m.m.

Umiddelbart neden for bakkens fod ses de frisk grønne og omhyggeligt trimmede baner ved Dejbjerg Golfklub. Kontrasten mellem de to arealers vegetation illustrerer på slående vis tidsforskellen på to tusinde år.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum