Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Mindesten for Søren Kierkegaards slægtsgård

Tæt ved den velbevarede romanske kirke i Sædding står en mindesten for den verdensberømte filosof Søren Kierkegaard og hans familie,

Familien stammer fra gården Kierkegaard, der lå lidt nordvest for kirken. Søren Kierkegaards far blev født på gården i 1756. Som hyrdedreng forbandede han i
1768 Gud fra en høj på Sædding Hede.

Skyldbevidstheden over denne handling kom direkte til at præge sønnens opvækst og filosofi.

Søren Kierkegaard blev født i 1813 i København. Han har været på besøg i sognet et par gange. Han blev opdraget i en streng kristentro, og blev stærkt påvirket af faderens religiøse anfægtelser, syndsbevidsthed og anfald af tungsind.

Søren Kierkegaard tog teologisk embedseksamen i 1840, og skrev disputas i 1841. Kierkegaards forfatterskab er uden sidestykke i dansk og udenlandsk filosofi.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum