Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Pumpestation Nord

Pumpestationen er den største af de ialt 6 stationer, der blev bygget, da Skjern Å i l960’erne blev reguleret og afvandet.

Bygningen står som et monument over det store landvindingsprojekt, der havde til formål at skaffe nyt agerland.

Fra toppen af pumpestationen er der en imponerende udsigt over Skjern Ådalens flade landskab, der før afvandingen blev brugt til høslet.

Helt ude mod vest ligger åens delta, der p.g.a. den store materialetransport i åen til stadighed bevæger sig længere og længere ud i Ringkøbing fjord.

Mellem mundingen af den regulerede å og Søndre Kanal ligger et langstrakt fuglereservat. Adgang til deltaets yderste del foregår via diget ved pumpestationen.
Pumpestation Nord, der stadig er bevaret og i funktion, idet området nord for naturprojektet fortsat afvandes og dyrkes. Taget af bygningen anvendes nu som formidlingssted med udsigt over hele den nedre Skjern Å-dal.

Se en stor udstilling om Skjern Å og dens historie på SKjern Å Museet i Skjern. Museet er en del af Ringkøbing-Skjern Museum.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum