Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Stauning Havn

De fleste folk i Stauning har tidligere ved siden af landbruget drevet fjordfiskeri på Stauning Fjord, som var det oprindelige navn for fjorden.

Fra Stauning blev der fra 1800-tallet eksporteret fisk til Holland og Tyskland. I nærheden af Toldhuset i den sydlige del af sognet lå et ishus med is til nedkøling af fangsten.

Fiskene blev i begyndelsen pakket i riskurve. Senere kom de i fiskekasser og blev kørt til stationen i Skjern og med banen sendt til udlandet. Der var tidligere tre landingspladser, som i 1930’rne blev afløst af den nuværende Stauning havn, der således hører til de nyere fiskerihavne ved Ringkøbing Fjord.

I dag er havnen næsten udelukkende fritidshavn for fritidsfiskere og jægere. Alligevel har havnen bevaret en del af sit oprindelige miljø.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum