Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Østersande

2 km nordøst for Thorsted ligger et af de flotteste indsandsområder. Der fører ikke offentlig vej til området, men det kan nås ad grusbelagte skovveje fra øst, syd og nord.

Er man først nået dertil, åbner der sig et landskab af ganske speciel vildskab for en. Man tror næppe at noget sådant findes i Danmark.

Terrænoverfladen er formet af vinden, som har blæst det løse sand sammen i høje klitter. Nogle af klitterne er bevokset med hedevegetation, andre steder er der åbne vindbrud. Her flyttes der rundt på sandet, hver gang det blæser kraftigt.

I princippet adskiller disse klitter sig ikke fra klitterne langs Vesterhavet, men alligevel ser de helt anderledes ud. Sandet er nemlig gult, hvilket viser, at det ikke blot er klitsand, der er blæst herind. Det stammer fra istidsaflejringer ligesom resten af landskabet på egnen.

Nogle steder ser landskabs formerne næsten kunstige ud, som var de skabt af mennesker. Ganske plane overflader er omgivet af skarpt afgrænsede høje. Ser man nøjere efter, er overfladen meget gruset eller stenet, mens de højere partier er rent sand. Forklaringen er, at blæsten har fjernet sandet på fladerne, indtil overfladen her udgjordes af sten og grus, som standsede den videre erosion. Det fjernede sand er aflejret i de klitagtige formationer.

De åbne vindbrud har deres helt specielle vegetation, forskellig fra den omgivende bedes. Kun få planter kan klare sig under de ustabile og barske forhold. Sand-hjælme, som er en karakteristisk plante i havklitterne, er en af dem.

Fagfolk kalder denne type planter for pionerplanter. Efterhånden som disse planter binder sandet, kan andre planter indvandre, f.eks. hedeplanterne. Blæsten vil måske på et tidspunkt slide hul i vegetationen, hvor udviklingen fra nøgent sand til hede så kan begynde forfra.

På den måde ændrer landskabet sig hele tiden. I dette landskab er der ikke mange dyr. Men kronhjortens spor kan tit ses på de åbne sandfladet.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum