Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Ølstrup-dysserne

 På et lille, fredet areal ved Langdyssevej knap 1 km øst for Ølstrup findes en ret usædvanlig samling gravhøje.

I det stenfattige Vestjylland er bondestenalderens store stengrave sjældne. Men her findes ikke mindre end to langdysser, en langhøj samt en lille rundhøj.

Eftertiden har været hård ved langdysserne. Randstenene omkring de lange høje er for længst fjernet. Ligeledes mangler dækstenene til de 4 dyssekamre.

De fire høje i området blev undersøgt af Nationalmuseet i 1935. I dyssekamrene fandtes i et kammer bl.a. to flintdolke, en pilespids af flint og fire ravperler. I et andet kammer en stump af en flintmejsel og en ravperle og i et tredje kammer en flintøkse og to ravperler.

Det største gravfund kom dog fra langhøjen, hvor der i en grav uden store sten blev fundet en flintøkse, en pilespids af flint samt 338 ravperler og 4 særligt tildannede stykker rav.

Endelig fandtes der i den lille rundhøj to grave. I den ene grav lå en stridsøkse, som viser at denne høj er anlagt i enkeltgravskulturens tid, d,v.s. på et langt senere tidspunkt i bondestenalderen end de øvrige tre høje.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum