Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Oldtidsagrene på Øster Lem Hede

Øster Lem Hede med højdedraget Kjelderbakke er et fredet hedeområde på 84 ha.

Fredningen skyldes læge Andreas Toft, der i 1935 købte området og skænkede det til Nationalmuseet.

Årsagen hertil var den enestående velbevarede forekomst af oldtidsagre.

Dertil kommer nogle gravhøje fra sten- eller bronzealderen, tre undersøgte hustomter fra ældre jernalder samt en ringformet dyrefold fra nyere tid.

Endelig er der i heden også spor af ældre veje i form af hjulspor. Oldtidsagrene ses som et uregelmæssigt, rudeformet net af små lave volde. I dag er de tydeligst at se i den sydøstlige del af området. Inden for voldene har jernalderbønderne for ca. 2000 år siden pløjet deres marker med arder trukket af stude.

Voldene har sikkert været bevokset med buske og krat, der har givet noget læ. De tre undersøgte hustomter var fra førromersk jernalder og ældre end agrene. Der blev nemlig fundet ardspor henover hustomterne.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum