Museernes Samvirke i Vestjylland
Ikast - Brande
Brande Elværk og Elværk Sø

Brande Elværk blev anlagt i 1910, som et af de første vekselstrømsværker i Midtjylland.

Man kommer til Brande Elværk og den opstemmede Elværk Sø ad Højmarksvej. Lidt nord for Restaurant Højmark er der en holdeplads.  Med dæmningen over Skjern Ådal hævede man vandstanden 4,2 meter. Værket leverede strøm til Brande by og nærmeste omegn, men blev hurtigt for lille til at klare strømforsyningen alene. Det udvidedes derfor med dieseldrevne generatorer, og senere igen indgik man samarbejde med M.E.S.’ elværk på Dørslundvej 44. Man kan gå over dæmningen, og en trappe langs elværksbygningen fører ned til en repos på bygningens bagside, hvorfra man gennem glaspartiet kan iagttage generatorerne, som i dag holdes i gang af kulturhistoriske grunde.
Siden opstemningen i 1910 har Elværk Sø været et værdifuldt rekreativt område for egnen. Skrænterne rundt om den kunstige sø er tilplantet med både løvtræer og nåletræer, mens søbredden mest består af en smal rørsump med mange forskellige sumpplanter som høj sødgræs (»flæg»), gul iris, porse og star. På selve vandoverfladen ses hyppigt almindelige svømmefugle som gråænder og blishøns, Man kan også være heldig at se den sjældne og farvestrålende isfugl, oftest i lav flugt hen over vandspejlet.
Kraftværkets dæmning hindrede fri passage for fiskene i Skjern Å. En åletrappe gav dog passage for ål, men i 1991 anlagde Ringkøbing Amt et stryg, som tillader laksefisk at passere dæmningen. Vandet løber fra søen ind i en kanal lige syd for turbinehuset, langs dæmningen mod syd til søens bred og under vejen. Herfra slynger stryget sig i to store buer ned over det let skrånende terræn og udmunder i åen lige neden for udløbet fra turbinehuset. Strygets længde er 350 meter, og strømhastigheden er så lille, at fiskene kan gå op mod strømmen. 15 procent af vandmængden passerer gennem stryget.
En natursti fører hele vejen rundt om søen. Ved østenden fører en lille træbro over Skjern Å. I engen øst for Elværk Sø og lidt syd for Skjern Å opgravede man i 1908 en stammebåd af eg. Båden, som er knap 4 meter lang og godt en halv meter bred, opbevares på Herning Museum. Båden er kulstof14-dateret til ca. år 600 e.Kr.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum