Museernes Samvirke i Vestjylland
Ikast - Brande
Brandlund Mose

 
Umiddelbart vest for Brande ligger det fredede område Brandlund Mose.

Arealet er 43 ha stort, og der er fine anlagte stier i det smukke naturområde. Brandlund Mose er et meget varieret landskab. Det lavestliggende område er mose, blandt andet bevokset med birketræer. Her findes også en mindre Sø. I den vestlige del er terrænet bakket og bevokset med hedevegetation. Her er terrænet præget af tidligere grusgravning, militære aktiviteter og en skydebane. Den vestlige del af det fredede område er omgivet af granplantager, hvor man også kan færdes ad skovvejene. Fra bakkerne i hedeområdet er der en fin udsigt ind mod Brande. Ved Nordlundvej er der indgang til området, men man kan også komme til området ved fra Brandlundvej at dreje ad Uhrevej og Nedergårdsvej.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum