Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer
Stationsbyen Hjerm


Da andelsbevægelsen satte sit præg på Danmark, og gårdene begyndte at producere smør og bacon til det engelske marked, blev århundreders selvforsyning afløst af specialisering.

Det var i årtierne omkring år 1900, hvor jernbaner og dampskibe revolutionerede fjerntransporten, men hvor nærtransport stadig måtte foregå med hestevogn i mudrede vejspor. Det medførte et behov for servicefunktioner på landet.

Et resultat, der kan genfindes overalt på danmarkskortet, blev, at midt imellem to købstæder, hvor der var længst til servicefunktionerne, opstod en lille ny by; en stationsby. Præcis sådan gik det også mellem Struer og Holstebro, hvor jernbanen fra 1866 standsede ved et læskur på den bare mark, men hvor en by med station, mejeri, missionshus, kro, handel og håndværk efterhånden voksede frem.

Det er typisk for stationsbyerne, at de ikke opstod ved sognenes gamle lokale centre, og i Hjerm kan man tydeligt aflæse, hvordan det var landevej og jernbane, ikke kirken, der tiltrak bydannelsen. Hjerms ældre bebyggelse understreger trafikkens rolle i stationsbyen ved nærmest at tegne et stort kryds i landskabet dels langs landevejen dels langs banen.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum