Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Dalgas stenen

Dalgasstenen blev rejst i 1897. Stenen blev rejst på initiativ af Bølling - Nørre Herreds Landboforening.

Stenen er rejst på en kunstig høj, da Hedeselskabet ikke tillod en placering på en af områdets mange gravhøje. Dalgas stiftede i 1866 Det danske Hedeselskab, som under mottoet "hvad udad tabes skal indad vindes" havde til formål at fremme træplantning på heder og andre jorder, der ikke var egnet til andet brug samt fremme læplantning, afvanding, dræning m.m.

For Dalgas var plantningssagen den vigtigste af Hedeselskabets aktiviteter, og han var af den overbevisning, at alle heder burde omdannes til skov.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum