Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Egelund

Mindelund for Carit Etlar og St. St. Blicher. På Sorte Kro-bakke etablerede Etatsråd Alfred Sørensen i begyndelsen af 1900-tallet en mindelund, hvori også indgår en kunstig sø.

Mindesten er for Carit Etlar og St. St. Blicher. En kunstig høj med pryddysse er rejst, hvor missionshuset ”Tabor” lå. Mindelunden er anlagt tæt ved den daværende hovedvej, Kongevejen eller Den gamle Landevej.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum