Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Gammel landevej ml. Ringkøbing og Skjern

Gl. landevej ml. Ringkøbing og Skjern. Den berygtede vej har ligget her i århundreder, og har været en del af en af de tre langsgående hovedfærdselsårer gennem Jylland.

Vejen blev tidligere kaldt den vestjyske hærvej eller studevejen. Vejen var berygtet. Den førte gennem meget øde egne, og befolkningens fattigdom gjorde vedligeholdelsen næsten umulig.

Trafikken var ringe, og bestod hovedsagelig af ryttere og vandrere, samt ikke mindst landsdelens største eksportvare - de store studedrifter som blev drevet ned til de holstenske markeder.

Vejen blev markeret af milestene - helmil-, halvmil -og kvartmilesten. De gamle milesten er i dag opsat langs denne del af ruten.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum