Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Hanning Tingsted

Midt i Bølling Herred ligger denne høj, der tidligere blev brugt til tinghøj.

I middelalderen lå der et tingsted midt i hvert herred. Det lå som regel på en høj ude på den åbne mark eller hede.

Tingstederne kunne ses langt borte fra og lå i nærheden af de gamle veje. Ved tinghøjen lå der som regel en galgebakke.

I præsteindberetningerne fra 1639 hedder det, at der mellem Hanning og kirken fandtes en oval stensætning, hvorved Bølling herredsting fandtes. Der lå også en galgehøj i nærheden.

Bønderne mødtes på tinge og fastsatte eller ændrede gældende sædvane. I 1920 er der rejst en mindesten på tinghøjen i anledning af Sønderjyllands genforening med moderlandet.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum