Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Kong Hans' hul

Hullet ved Skjern Å, der tog livet af Kong Hans i 1513.

Mindestenen over Kong Hans (1482-1513) står ved den gamle middelaldervej over Tarm Kær. En kold dag i januar kom kongen med sit følge til Tarm Kær. De var på vej fra Ribe til Aalborg.

Kæret var vandfyldt, og vejen var måske svær at finde. Måske var afmærksningerne forsvundet. Kongens hest trådte ned i et hul, og kongen styrtede af sadlen.

Kong Hans døde af stabadserne nogle dage senere på Aalborghus Slot.

Omtrent 500 m i retning mod Tarm er der en lavning. Her angiver gamle kort det sted, hvor Kong Hans faldt af sit sin hest.

Man kan ikke længere bruge vejen over Tarm kær. Måske har isen og voldsomme tøbrud til sidst gennembrudt og ødelagt vejen.

Måske er det årsagen til at Kongevejen over ådalen blev anlagt 1 km længere mod øst.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum