Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Kulgravene

Her er der fra 1951 til omkring 1959 blevet gravet efter brunkul.

Det var Ib Pedersen fra Lundsbygaard, der tog initiativet. Han havde fået fat på en gammel mand, Eriksen, der kunne finde kul ved hjælp af en pilekvist. Han konstaterede, at der var masser af kul.

For den ulejlighed modtog han og senere hans arvinger 10 øre pr. ton kul, der blev brudt.

I 1959 blev brydningen opgivet. Hedeselskabet har senere plantet området til omkring de søer, der er opstået.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum