Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Nærild Krat

Omkring Tarm Møllebæk findes der to adskilte egekrat på i alt 8 ha. Det ene ligger syd for Brosbølgård og det andet her ved Nærildgård.

I middelalderen var det almindeligt, at skoven blev anvendt til græsgange for får, geder, svin, heste og kreaturer. Det har været ødelæggende for skovene. Specielt gederne har beskadiget træerne.

Skovarealet blev kraftig indskrænket i middelalderen. På grund af den hårdhændede udnyttelse af skoven, blev egen sjældent et større træ.

Fra gammel tid kalder man derfor disse bevoksninger for egekrat, eller egepur. I 1805 fik vi en lovgivning, Fredskovsforordningen, der skulle sikre, at det, der i 1805 var skov, skulle bibeholdes som skov i fremtiden.

Det blev hermed forbudt at anvende skovene til græsning.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum