Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Sønder Vium Kirke

Kirken er en romansk landsbykirke. Den bestod oprindelig af skib og kor, bygget af granitkvadre.

Tårnet mod vest blev bygget i sengotisk stil, opført af munkesten og kvadre.

Våbenhuset ud for syddøren er i munkesten og rå kamp. Mod nord er den gamle kvindedør muret til, men mod syd er den retkantede dør stadig i brug.

De gamle rundbuede vinduer er muret til, men kan anes på korets øst og nordside samt skibets nordside.

Granitdøbefonten er i romansk stil. Fadet er fra 1800-tallet med Frederik den VII´s monogram.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum