Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Skjernbrogård

Skjernbrogård er et gammelt brohus og værtshus for folk, der skulle passere Skjern å.

Overfartsstedet ved Skjernbro er ældgammelt, og er det egentlige overfartsted over Skjern å ,en af Danmarks vandrigeste åer.

Al trafik fra Varde og Ribe nordpå til Viborg, Thy og Vendsyssel skulle passere Skjern bro. Det var i gamle dage vanskeligt at passere åen om vinteren. Til tider var broen blevet ødelagt af is og flod.

Mange vejfarende i gamle dage satte livet på spil i tåge eller mørke når vandet stod højt over sump- og engområdet, ( Tarmkær) da de let kunne tage fejl af vejen.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum