Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Skodsbøl Station

I 1875 blev den sidste del af den jyske længdebane, Varde - Ringkjøbing strækningen, der bl.a. går igennem Skodsbøl, indviet.

Der havde været forslag om, at banen skulle gå igennem Ådum by, men det var Ådum-boerne ikke interesseret i.

I stedet kom der så et trinbrædt ved Skodsbøl. I 1927 blev der bygget en stationsbygning med kontor (billetsalg), ventesal og bolig.

Stationsbygningen blev bygget på betingelse af, at der blev anlagt en vej fra Ådum by til stationen.

Stationen blev nedlagt i 1965. Biler, busser og lastbiler havde efterhånden afløst jernbanetrafikken, og der var ikke længere basis for at have station i Skodsbøl.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum