Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Spangen ved Ahlergård

Spangen ved Ahlergård
- den eneste spang, der stadig er i funktion.

Spange og gangbroer var tidligere meget almindelige ved Skjern Å. Ved det gamle overfartssted ved Ahlergård ligger den eneste spang, der stadig er i funktion.

Tidligere var her et vadested og i en periode var en fladbundet pram i brug for overfarten. Spangen blev opført første gang i 1912 for at lette skolegangen for egnens børn.

I 1937 blev den beskadiget af isskruninger og måtte repareres. I foråret 1973 blev den helt fornyet, og nu senest i 2004 er dette sket igen for at sikre den fortsatte brug af spangen som overfartsmulighed og for at vise en af de måder, hvorpå man i ældre tid krydsede landets vandrigeste å, Skjern Å.

Den seneste renovering har bibeholdt spangens karakteristiske konstruktion.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum