Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringkøbing - Skjern
Stauning Kirke

Stauning Kirke er efter vestjyske forhold en stor kirke. Måske hænger dette sammen med sognet store engarealer, som i gamle dag gjorde Stauning til et af Vestjyllands rige sogne.

Skibet og koret er bygget af granitkvadre i romansk stil omkring år 1200. Senere er et sakristi ved korets sydside, et højt tårn og to våbenhuse opført i sengotisk stil. I disse tilbygninger er der også anvendt munkesten.

På midten af den nordlige sidemur kan man ane en tilmuret kvindedør. En meget karakteristisk hvidkalket mur indhegner kirkegården.

Bemærk fæ-ristene, som er bevarede i nogle af indgangene til kirkegården. Færistenes funktion var at forhindre dyr i at komme ind på kirkegården og ødelægge gravene.

 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum