Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Sønder Bork Kirke

Kirken er omgivet af jorddækkede diger med indgange mod nord, øst og syd. Tårnet fungerede som sømærke.

Kirken er den nordligste af Ribeegnens tufstenskirker. Skibet og koret er oprindeligt bygget i romansk stil, opført af tufsten og granitkvadre. Senere er skibet og koret forlænget.

Koret har således fået 2 hvælvingsfag. Ved disse tilbygningerne blev der også anvendt munkesten.

Endelig er der ved skibets nordvæg bygget et tårn, ligeledes af munkesten i sengotisk stil. Den underste del tjener som våbenhus. Det er usædvanligt, at tårnet ligger mod nord.

I omegnen er det kun i Hemmet, vi ser noget tilsvarende. Tårnet havde oprindelig 4 gavle med spir og et højt spir i midten, et kendingsmærke for de søfarende.

 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum