Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Sønder Vium Mølle

Hvornår vandmøllen er bygget, vides ikke præcist, men den nævnes første gang i 1638. Møllen hørte til herregården Viumgård.

I 1600-tallet havde møllen god søgning. Møllegæsterne kom fra Sdr. Vium, Lyhne, Sdr. og Nr. Bork sogne. Den kunne næsten altid male, kun i stærk tørke og frostvejr var der mangel på vand til at drive møllehjulet.

I 1800-tallet kom der konkurrence fra vindmøllerne i Nr. og Sdr. Bork. Stuehus og længer er bevaret.

Opstemningsretten er bortsolgt, og mølle-dammen er tilgroet. Flere steder i nærheden af møllen kan man se gamle møllesten.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum