Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Toldhuset ved Stauning

Når man i gamle dage skulle krydse Skjern Å, var der 3 overgangssteder at vælge imellem, Skjern Bro, færgen i Borris Krog eller vadestedet mellem Stauning og Lønborg tæt ved Toldhuset.

Ved Skjern Bro og ved Borris Krog blev der afkrævet afgift eller brotold for at passere åen. Men ved vadestedet mellem Stauning og Lønborg blev der ikke opkrævet bropenge eller told, da der hverken var bro eller færge.

Men i løbet af 1700-tallet blev det mere og mere populært at benytte dette naturlige overgangssted for at slippe for at betale bropenge.

Derfor opførte lensmanden på Lundenæs øst for Skjern i midten af 1700-tallet et toldhus i Stauning, hvorfra der blev opkrævet afgift af alle der passerede vadestedet.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum