Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Ådum By

Sognets navn nævnes første gang i en fortegnelse over Ribe Stifts kirker fra 1325. Dengang blev det stavet Oddum.

Helt tilbage til middelalderen har bebyggelsen i Ådum sogn ligget spredt. Det har overvejende været enkeltgårde eller kun en 2-3 ejendomme, der lå sammen.

Sognet havde derfor mange bebyggelsesnavne. Landsbyen Ådum var tidligere delt i Kirkeby og Nederby.

Omkring 1850 lå her nogle gårde, kirken, degneboligen og fattighuset. I 1801 boede der kun 374 i hele Ådum sogn. I sidste halvdel af 1800-tallet skete der store ændringer i landbruget, der muliggjorde, at befolkningstallet i de jyske sogne voksede.

Store hede- og engområder blev opdyrket. Landbruget blev mere specialiseret.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum