Museernes Samvirke i Vestjylland
Ringk��bing - Skjern
Ådum Kirke

Kirken er yderst usædvanlig, idet der udenfor kirkens skib står en smuk runesten, der sammen med en anden, nu forsvundet runesten blev fundet i kirkegårdsdiget.

Stenen, der er fra sen vikingetid eller tidlig middelalder, bærer følgende indskrift: "Thorulf satte stenen efter Toke Tokessøn, den ypperste (?), Gud hjælpe hans sjæl."

Ved korgavlen ligger en noget forvitret ligsten over kirkens værge i årene 1595-1625, Lars Nielsen, der boede på den nu forsvundne herregård Bindesbøl, der lå nogle hundrede meter nordøst for kirken.

På kirken er der en grav for 4 Royal Air Force-flyvere, der under 2. Verdenskrig styrtede ned på en mark ved Lille Mølle.

Kirken er oprindeligt bygget i romansk stil. De ældste dele, koret og skibet, er bygget af granit-kvadre. Senere kom tårnet i sengotisk stil til. Det er gjort noget lavere i 1806.

Våbenhuset ud for syddøren er opført af kvadersten, rå kamp og munkesten i sengotisk stil. På gavlen ses 4 savskifter.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Ringkøbing - Skjern Museum