Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer
Sarpsborgpigen

Tak for mad
Siden den 26. september 1948 har Sarpsborgpigen stået på midtermolen på Holstebro-Struer Havn som nordmændenes tak for vestjysk fødevarehjælp i maj 1945. 
 
 
Sarpsborgpigen er blevet et vartegn for Struer, og inskriptionen ”Fly tanke på ny mod nord. Bær budet fra bror til bror” har vist sig at holde. Struer og Sarpsborg er fortsat venskabsbyer i Foreningen Nordens venskabsbysamarbejde.

Sarpsborgpigen var ikke en norsk tak til Struer alene. Det var en tak til alle beboerne i hele det nordvestjyske område. Især folk i egnens mange mindre landkommuner var nemlig særdeles offervillige, da indsamlingen af fødevarer til de sultende nordmænd kom i gang kort efter den danske befrielse den 5. maj 1945. 

Gratis arbejde
På en lille uges tid blev der ophobet 206 tons fødevarer i en lagerbygning på havnen i Struer, så man måtte have et større skib end ventet til transporten. Skibsreder A.E. Sørensen, Svendborg, stillede gratis motorskonnerten ’Margina’ til rådighed for turen til Sarpsborg.

Også mange andre arbejdede gratis. 30 havnearbejdere slæbte i 14 timer med at laste skibet og ville heller ingen penge have. Indsamlingskomitéen kunne ikke tage imod deres tilbud, for der var indsamlet kontanter til netop det formål. Men da havnearbejderne fik deres løn, afleverede de straks det hele igen til indsamlingsleder Frede Pedersen. 

Pedersen købte nyslagtede grise for pengene på Struer Andels Svineslagteri, og havnearbejderne tog derefter endnu en tørn med at få grisekroppene ombord. Skibet kom af sted Pinsemorgen den 20. maj. 1945

Ved afsløringen af Sarpsborgpigen godt tre år senere beskrev Sarpsborgs borgmester Edward Wilk modtagelsen af skibet således:

”Kun den, der gennem længere tid har kendt det allernødvendigste eller knapt nok det til dagens behov, vil fuldt ud kunne forstå den stemning, som rådede i alle hjem. Det var et håndslag over Skagerrak fra ukendte venner i Vinderup, Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner”.

Struerpige - Sarpsborgpige
Det er billedhuggeren Kaare Orud, der har skabt Sarpsborgpigen. Oprindelig kaldte han den Struerpigen, men i Struer Lystanlæg havde man jo i forvejen Anker Hoffmanns Struerpige. Navnet Sarpsborgpigen var også lidt mere diplomatisk i forhold til de mange bidragydere fra omegnskommunerne. 

Af samme grund var det da også formanden for Holstebro-Struer Havn Jens Chr. Jensen, der modtog gaven på landsdelens vegne. Han var ganske vist også Struers borgmester, men denne dag udelukkende havneformand.

Afsløringen af Sarpsborgpigen var et af efterkrigstidens største tilløbsstykker i Struer med 3-4.000 mennesker på havnemolerne, hvor der som noget nyt var opsat højttaleranlæg. Begivenheden blev transmitteret i Danmarks Radio, og Nordisk Film lavede optagelser til biografernes ugerevy.

 


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum