Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Ankerpark nr. 21 Thorsminde

Der er taget patent på mange forskellige typer af stokløse ankre som anvendes i dag i forskellige skibstyper. Dette er et patentanker af typen ”Gruson”, der har en vægt på ca. 500 kg.

Patentanker nr. 21 - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Patentanker nr. 21 - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

”Gruson” fremstilles i en vægt fra 20 kg op til 20 t.

De fleste af de små bagvedliggende ankre fra mindre
fartøjer, er jernstokankre, nogle af dem varpankre,
hvor stokken kan løsnes og lægges langs med læggen,
når ankeret ikke er i brug. Der ligger også to dræg (med kryds
og fire spidser) og et lille skålanker. Ankre med stok af jern fremstilles fra midten af 1800 tallet og fremefter til i dag.
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum