Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Ankerpark nr.12 Thorsminde

Jernstokanker

Billede af jernstokanker nr 12

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

I ”Arkiv for Søvæsen” for 1848 kan man læse:
”Alle svære Ankre have hidindtil plejet at have Stok af Træ, en meget svær Stok, men i de sidste Aar er Jernstokken kommen vel i Brug, hvis Vægt er c. 1/4- 1/5 af Ankerets Vægt og har svaret sig godt, at selv Veteraner blandt Baadsmænd har fundet sig i denne stygge Nyhed”.

Ankeret er fundet i 1996 under sandindpumpning i kystnært farvand nordøst for Thyborøn
 Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum